Tuba Építész Iroda | Tervezés - Szakértés - Kivitelezés

Alapítva: 1982 | Építésügy, építési jog, építészet, épület statika, építőipar, szakipar

Elérhetőségek

.

.

Tuba Építész Iroda

+36307372009

tubaepiteszmester@gmail.com

Tuba Építészmester Kft.

.

.

Szakmai működési terület:

Budapest és Pest vármegye

.

.

Id. Tuba Imre   (1947 - 2020)

okl. építész építőmester,

óraadó építésztanár,

építész vezető tervező,

épületingatlan vezető szakértő,

építészmérnök műszaki ellenőr,

építőipari felelős műszaki vezető,

regisztrált építőipari kivitelező

.

.

Ifj. Tuba Imre

igazgató,

okl. mérnök

.

.

Dr. Hodosy Tanácsadó Kft.

drhodosykft@gmail.com

ingatlan és építési jog

.

Szakmai önéletrajz

..

.  

 Id. Tuba Imre - építész

(1947 - 2020) 

.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Iskolai végzettségek, képzettségek, képesítések

. 

BME Mérnöktovábbképző Intézet - felelős műszaki vezető továbbképzés.

BME MTI - építési műszaki ellenőr szakképzés és szakvizsga.

BME MTI, Ingatlan Akadémia - okl. ingatlanszakértő.

Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ), Építész Mesteriskola.

Budapesti Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar - okl. építészmérnök.

Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola - okl. magasépítő üzemmérnök.

Vági István Építőipari Technikum - okl. magasépítési technikus.

Ipari Vezetőképző Intézet - építőipari munkavédelmi oktatói képesítés.

KGM Szakoktatási és Továbbképző Intézet, Vezetőképző Tagozat, Bp. Építőipari termelésirányító (építésirányító) vezető emelt szintű képesítés.

KIOSZ Budapesti Mestervizsga Bizottság - a mesterlevél megszerzése.

MüM. 18. sz. Iparitanuló Intézet és Faipari Szakközépiskola, Budapest.  Faipari szak, asztalosipari szakirányú végzettség és szakképzettség.

II. sz. Bezerédi Állami Általános Iskola, Paks.

.  


. 

Szakmai gyakorlat, tapasztalat 

(munkahelyek, munkakörök, beosztások, szakmai tevékenységek) 

. 

Tuba Építészmester Kft. - vezető főépítész főmérnök.

Sashalmi Vegyesipari Kft. - szakmai igazgató,                                építész vezető tervező, építési műszaki ellenőr, cégtárs.

Tuba Építész Műszaki Szolgáltató és Építőipari Kft.                          vezető építész, ügyvezető és műszaki igazgató, cégtulajdonos.

Reálép Építőipari Kft. - műszaki igazgató,                                       felelős műszaki vezető, generál főépítésvezető, cégtárs.

Tuba és Fia Építő Kft. - ügyvezető igazgató,                                   építész vezető tervező, felelős műszaki vezető, társtulajdonos.

Önálló építész építőmester vállalkozó - tervező, szakértő, kivitelező.

Ikarus Budapest Törzsgyár, Mátyásföld, Épületkarbantartó Üzem épületkarbantartási vezető, a külső cégek építési műszaki ellenőre.

Középületépítő Vállalat, Budapest - építésvezető.

21. sz. Állami Építőipari Vállalat - építésvezető-helyettes.

Fővárosi Vegyesipari Vállalat - épületszakipari főművezető.

31. sz. Állami Építőipari Vállalat - építőipari művezető.

Fővárosi Építő és Műszaki Vállalat - épületszakipari csoportvezető.

43. sz. Állami Építőipari Vállalat - asztalos és ács brigádvezető.

Neveklity Károly önálló asztalosmester kisiparosnál            műbútoasztalos szakmunkás, asztalosműhely-vezetőhelyettes.

Fővárosi 1. sz. Építőipari Vállalat - műemléki épületasztalos szakmunkás.

ÉM. 22. számú Állami Építőipari Vállalat, Budapest                        épületasztalos ipari tanuló, majd kezdő épületasztalos szakmunkás.    

. 


. 

 Főfoglalkozás mellett végzett szakmai tevékenységek

  (mellékfoglalkozások - kiegészítő tevékenységek)

. 

Tuba Építész Iroda - építész vezető tervező, cégvezető, cégtulajdonos.

Önálló építészmérnök magántervező (mellékfoglalkozás).

Makovecz Építész Iroda (MAKONA)                                                építész építőmester (ács és asztalos) szakalvállalkozó.

Tölgyfa Asztalos Gmk. - műszaki vezető, cégvezető, cégtárs.

Lakó- és Kommunális Épületeket Tervező Vállalat (LAKÓTERV) építészmérnök.

Budapesti Városépítési Tervező Iroda (BUVÁTI) - építész üzemmérnök.

Általános Épülettervező Vállalat (ÁÉTV) - építésztechnikus.

Városépítési Tudományos és Tervező Intézet (VÁTI) - műszaki tervező.

Ipari Épülettervező Vállalat (IPARTERV) - rajzoló-szerkesztő technikus.

Középülettervező Vállalat (KÖZTI) - műszaki rajzoló.

.


.

Szakmai közéleti tevékenység, tagságok

.

Magyar Építész Kamara (MÉK)

Magyar Mérnöki Kamara (MMK)

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)

Építőipari Tudományos Egyesület (ÉTE)

Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ)

.


.

Szakmai, állami és egyéb elismerések, díjak, kitüntetések

.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) - szakmai tevékenységet elismerő emléklap.

IPOSZ Budapest - emléklap a 35 éves kisipari (vállalkozói) munka elismeréséül (építőipar - asztalosipar).

Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar (ÉPK) - külsős óraadó oktatói tevékenység elismerése.

Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatal - kiemelkedő szakmai munka elismerése.

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal - főpolgármesteri elismerés a Tuba Építész Iroda alapításának 30. évfordulója alkalmából.

Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) Budapest - cégvezetőként végzett tevékenység elismerése.

IPOSZ Budapest - emléklap a 25 éves kisipari (vállalkozói) munka elismeréséül (építőipar - asztalosipar).

Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola (YMMF) - külsős óraadó oktatói tevékenység elismerése.

Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) - szakképzésben végzett tevékenység elismerése.

KIOSZ Budapest helyi szervezet - az ipar kiváló mestere kintüntető oklevél.

Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa - kiváló munkáért kitüntetés.

Budapest Főváros Polgári Védelmi Parancsnokság - parancsnoki elismerő oklevél.

Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium (ÉVM) - kiváló munkáért kitüntetés.

Országos Találmányi Hivatal (OTH) és az Ipari Minisztérium (IpM) - kiváló újító kitüntetés ezüst fokozatának adományozása.

Honvédelmi Minisztérium (HM) - honvédelmi érdemérem (15 év után).

Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ) - budapesti titkári elismerő oklevél.

Polgári Védelem Országos Parancsnoksága (PVOP) - parancsnoki elismerés példás szakmai munkáért.

Ipari Minisztérium (IpM) - miniszteri elismerő oklevél (kiváló ipari termelésirányító vezetői munkáért).

Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) - elnöki elismerés kiváló szakmai munkáért.

Honvédelmi Minisztérium (HM) - honvédelmi érdemérem (10 év után).

Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium (ÉVM) - az építőipar kiváló dolgozója kitüntetés.

Kohó- és Gépipari Minisztérium (KGM) - miniszteri dicséret (kiváló termelésirányító vezetői elismerés).

Kisiparosok Országos Szervezete (KIOSZ) Budapesti Mestervizsga Bizottság - vizsgabizottsági elnöki dicséret.

Könnyűipari Minisztérium (KipM) - a szakma kiváló dolgozója kitüntetés (faipar - asztalosipar).

Építésügyi Minisztérium (ÉM) 22. sz. Állami Építőipari Vállalat - kiváló ifjú szakember kitüntetés.

. 


. 

Építész konferenciák, szakmai továbbképzések, tanfolyamok

(a teljesség igénye nélkül)

.

2015.11.24. Hatodik Épületszerkezeti Konferencia (BME) Program: homlokzatok az épületszerkezetek változásának tükrében; homlokzatok, a korszellem tükrei; épülethatároló-szerkezetek és az éghajlatváltozás; amit mi nem tudunk, és amit mások nem tudnak; hőszigetelő rendszerű vakolatok épületfizikai kérdései; ragasztott kerámia homlokzatburkolatok meghibásodásainak épületfizikai és épületszerkezeti elemzése; üvegszerkezetek a homlokzatalakításban; növényárnyékolók szerepe, összehasonlításuk gyári árnyékolókkal; az épületfizikai szimuláció szerepe a történeti ablakok teljesítményelvű felújításában; homlokzatok csapadékterhelése és a védelem; homlokzati tűzterjedési határérték vizsgálata CFD szimulációs modellezéssel.  

.

2015.06.02. Tető Akadémia 2015 Építészkonferencia és szakmai továbbképzés. Szervező: Graphisoft és a Budapesti Műszaki Egyetem. Témák: ízlések és otthonok, házépítési szokások és szociológiai összefüggések; valódi komfortérzés a tetőtérben, tökéletes hőszigetelés a magas lakókomfort érdekében; csökkenő energiafelhasználás, növekvő komfort; természetesen, komfortosan, tartósan, a múltból a jövőbe mutató megoldások; komfort tetőfokon, otthon, munka, élet - megoldások a komfort jegyében; erről az építésznek is tudnia kell - az energiahatékonysági rendeletek hatásai; az otthon melege - az idővel egyre patinásabban; életérzés a tetősíkok alatt - Bécs, kitekintés.

..

2015.05.19. Öko Logikus Építészet 2015 - Szakmai továbbképzés. Szervező: Artifex Kiadó Kft. Témák: energiahatékonyság és megújuló energiaforrások; új csomópontok és rétegrendek az új hőtechnikai előírások függvényében; energiahatékony kéményrendszer.

.

2014.11.25. Ötödik Épületszerkezeti Konferencia (BME) Program: a hőszigetelés és az épületszerkezetek; az új energetikai rendelet szerkezeti követelményei; tervezett és beépített épületszerkezetek teljesítmény-jellemzőinek összefüggései; ragsztott kerámia homlokzatburkolatok meghibásodásainak épületfizikai és épületszerkezeti elemzése; akusztikai jelenségek megértése, a tervezés segítése egyszerű szemlélet alapján; lakóépületben lévő, nem lakó rendeltetésű helyiségek akusztikai kérdései; akusztikai laboratóriumi vizsgálatok jelentősége az épülettervezésben; az energetika, mint az épülettervezés meghatározó tényezője; nyílászárók körül... síkkordináció, az ezzel járó hőszigetelési, lég-, pára- és csapadék-zárási feladatok; épületszerkezetek lég- és szélzárása; általános felületi és részletképzési problémák, megoldások; épületenergetika adaptációja a változó klimatikus körülményekhez; épületfizikai szimulációk a gyakorlatban; cellamodellen alapuló tűzszimuláció alkalmazása az építészeti tűzvédelmi tervezésben; ennek hatása az összetett térrendszerű épületek belső tereinek kialakítására.

.  

2014.05.15. Tető Akadémia 2014 Építészkonferencia és szakmai továbbképzés. Szervező: Graphisoft és a Budapesti Műszaki Egyetem (BME). Témák: a felelős üzemeltetés és monitoring hatásai, az elérhető energiamegtakarítás forrásai; előremutató tető hőszigetelési megoldások a hazai és a nemzetközi hőtechnikai követelmények tükrében; innovatív megoldások intelligens házakban, rendszerbe köthető tetőablak komponensek; kitekintés a kerámia tetőfedések európai példáival; automatizált rendszermegoldások, megoldások az energia-megtakarítás és a komfort jegyében; korszerű energetikai rendszerek egyedi megoldásokra, vezérelt, szabályozott rendszerek kiszolgálása; meglevő formák, korszerű tartalom; Várbazár a történész-tervező szemével.   

.

2014.05.13. Öko Logikus Építészet 2014 - Szakmai továbbképzés. Elemző konzultáció. Szervező: Artifex Kiadó Kft. Témák: környezettudatos város felé - LEED és BREEAM a Corvin Negyedben; 100 lakásos passzívház a gyakorlatban - csaták, döntések, tanulságok; az energiahatékony kéményrendszer; rozsdás vasból aranyat - családi ház felújítása aktívház szintig, ma, Magyarországon. 

.

2013.11.19. Negyedik Épületszerkezeti Konferencia (BME)         Program: vízszigetelés történelem és kitekintés, fejezetek a Budapesti Műszaki Egyetem Épületszerkezettani Tanszék vízszigetelési szakmai, tudományos és közéleti tevékenységéből; a vízszigetelések fejlődése; magasház üvegfalainak csapadék elleni védelme; a talajvíz elleni szigetelés és a szerkezetkialakítás összefüggései; mélyépítésnél alkalmazott különleges szigetelési megoldások; nedves, vizes üzemű helyiségek padlószerkezetének kialakítási szabályai; a víz látható és rejtett útjai az épületszerkezetekben; könnyű, szerelt tetőszerkezetek szükséges hangszigetelése két esettanulmány alapján; fordított rétegrendű tetők újszerű alkalmazása; erkélyek és függőfolyosók szigetelési és felújítási kérdései; tetőszigetelések épületfizikai és technológiai félrelépései; lapostetők tűzvédelmi kérdései.

. 

2013.09.19. Építész Tervező Nap 2013 (2.) Épületburok tervezés. Szervező: Artifex. Témák: homlokzat és tető között - a trend következményei; kihívások a cserépfedések tervezése és kivitelezése során; átforduló tetők egyedi megoldásai alumíniumból; innovatív szálcement burkolatok; nem szokványos megoldások tervezésének jogi kérdései; a teljes kép - CAD-től papírig; modern látvány, műemléki környezet - akusztikai kihívások a tervezés koncipiálási fázisában; régi felületképzési technikák újszerű alkalmazása - a funkció és az esztétika összhangja; állványfóliák a homlokzatépítésben; harmónia és funkcionalitás egyidejű biztosítása automata nyílászárókkal; egyedi formálás, egyedi műszaki megoldások; erkélylemezes szerkezeti csomópontok hő- és energetikai vizsgálata; minőségi homlokzatok; új generációs homlokzatburkolatok; szárazépítés a homlokzatképzésben; extravagáns épületek a műszaki megoldhatóság határán. 

. 

2013.05.16. Tető Akadémia 2013 Építészkonferencia és szakmai továbbképzés. Szervező: Graphisoft és a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Témák: a klímaváltozás és hatásai, mi várhat ránk és épületeinkre?; a klímaváltozásra is választ adó megoldások; extrém éghajlati hatások elleni hővédelem, szélsőséges időjárási körülményeknek ellenálló tető hőszigetelési rendszer; viharálló fémlemezfedések; a szél változásainak tendenciái - hogyan követik ezt a hazai tervezési szabályok és a szakemberek; tetőablak válaszok a klímaváltozásra; környezeti hatások a tetőre telepített gépészeti berendezésekre; a középpontban az ember, a természet és a technológia, korszerű épülethéjak minden klímazónához; ArchiCAD - ECO Designer - klímatervezés az építész kezében, a klímahatások vizsgálata a tervezés korai szakaszától kezdve; klímaváltozás - mit tehetünk? (...) elkerülni a kezelhetetlent, kezelni az elkerülhetetlent (...).

. 

2013.05.09. Építész Tervező Nap 2013 (1.) Felújítások energetikája. Szervező: Artifex. Témák: a megváltozott jogszabályi környezet a gyakorlatban; energiatudatos homlokzatfelújítás; ajánlott nyílászáró automatizálási megoldások felújítások során; energiatakarékos szellőzési megoldások; meddig él a hőszigetelés? - élettartam, gazdaságosság, megtérülés; fagyapot termékek alkalmazása az épületek felújításában; speciális hőszigetelések, padló- és falfűtések a felújításoknál; erkélyek, függőfolyosók hibái és felújításuk; utólagos hőszigetelések tervezési elvei és jellemző technológiái; épületfal injektálási technikák; síkpala- és fémlemezfedésű tetők felújítása; magastetők innovatív felújítási rendszere PIR keményhab táblákkal; történeti épületszerkezetek felújítása.

. 

2013.05.07.  Öko Logikus Építészet 2013 - Szakmai továbbképzés. Szervező: Artifex. Témák: az öko-logikus építés és megtérülés; az energiatudatos tervezés; hogyan feleljünk meg a jövő építészeti és társadalmi követelményeinek; hogyan alakítsuk ki a tetőterünk energiahatékony szigetelését; passzívházak költségei, tapasztalatok; az energiahatékony tervezés; az energiahatékony kéményrendszer; gyorsan megtérülő, kreatív homlokzati hőszigetelési megoldások; falazatok költséghatékonysága; aktív és passzívházak építése ma Magyarországon; "energiatermelő" ablakok; természetes szellőzés, természetesen zárás; látványosan láthatatlan szellőztetés; miért éri meg? - Az első magyar nagyléptékű passzív társasház tanulságai.

. 

2013.03.09.  MÉSZ Nemzetközi Építészkongresszus 2013, BME Q épület.

. 

2012.11.27.  A Magyar Mérnöki Kamaránál a vonatkozó jogszabály szerinti, 5 évenként kötelező továbbképzés (építési, gazdasági, jogi, munkavédelmi, minőség- és szabványügyi modul) teljesítése.

. 

2012.11.20.  Harmadik Épületszerkezeti Konferencia (BME)                    Még 2010-ben Dr. Gábor László építészprofesszor úr születésének 100. évfordulója alkalmából született meg az elhatározás, hogy a Műegyetem Épületszerkezettani Tanszéke évente konferenciát szervez, amelyen mindenkor egy-egy épületszerkezeti témakör kerül terítékre.                   Az első, és a tavalyi sikeres, Épület- és szerkezetfelújítás témájú, második konferenciát folytatva került megrendezésre a Harmadik Épületszerkezeti Konferencia, amelynek témája a Környezettudatos építés. A terítékre került témakörök: teljesítményelvű tervezés a környezettudatos építésben; a fenntarthatatlan és a fenntartható civilizáció épített környezete; irányzatok különbözősége, azonossága; építési beruházások támogatása értékelési módszerekkel; új anyagok, új technológiák és szemléletváltás; épület - szerkezet: természetesen; az Odooproject tapasztalatai a Solar Deacthlon Europe 2012 verseny tükrében; a lábazati hőszigetelés helyzete és ennek energetikai hatása; akusztikai elvek a környezettudatos építésben; üvegezett szerkezetek energetikai kérdései; környezetterhelés-csökkentési lehetőségek a panelrehabilitáció folyamán; külső térelhatároló szerkezetek környezettudatos tervezése.

. 

2012.10.03.  Történeti épületek rehabilitációja, városmegújítás. Szervező: Artifex. Témák: különleges városfejlesztési szempontok történeti városközpontokban; műemlékek tetőinek felújítása a korabeli megjelenés megtartása mellett a 21. század technológiájával; patinás épített örökségünk korhű és kortárs megújítása; téglakő: térkő és kerítés falazóelem a köztereken; új anyagok és megoldások a műemlékvédelem szolgálatában; homlokzatfelújítás high-tech és historizáló technológiával; műemlék épületek felújítása cementmentes rendszerekkel; műemlék épületek energiatudatos felújítása, állagmegóvása; városközpont megújítás; só- és nedvességterhelt falszerkezetek javítása műemlékek esetén; homlokzati falak és tetőfödémek belső oldali szigetelése; az épített örökség védelme és felújítása, városképi karakter; a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltató Központ bemutatkozója.

. 

2012.05.08.  Öko Logikus Építészet 2012 - Szakmai továbbképzés. Szervező: Artifex. Témák: magyar öko-logikus ház mintaterve, alaprajzok, megfontolások, tervrészletek, megoldások, anyagválasztások, minősítési kérdések; aktívház-tervezés holisztikus szemlélettel; energiahatékony tervezés; energiatermelő ablakok; energiahatékony kéményrendszer; tapasztalatok és tanácsok energiatakarékos és passzív házak építéséhez; falazatok energetikája: hatékonyság és/vagy gazdaságosság?; más kárán - félresikerült aktív- és passzívházak.

.  

2012.04.04.  Építész Tervező Nap 2012 (1.) Tűzvédelem, új OTSZ. Építészkonferencia és szakmai továbbképzés. Szervező: Artifex és Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar. Téma: tűzvédelmi méretezés, tűzvédelmi szerkezetek, szerkezetek tűzállósága. Tűzvédő bevonatok, festékek, tűzgátló födém, fal, álmennyezet, csőátvezetések, áttörések hőszigetelése, tűzvédelmi üvegezések. Tűzjelzők, oltóberendezések, hő- és füstelvezetés, menekülőutak szerkezetei. Vagyonvédelem, betörésvédelem, épületfelügyelet, biztonsági nyílászárók, automatizálás, beléptetés. Balesetvédelem: munkavédelem, korlátok, csúszásgátlás, jelzések.       

. 

2012.03.29.  Tető Akadémia 2012. Építészkonferencia és szakmai továbbkézés. Szervező: Graphisoft és a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar.

. 

2011.11.22.  Második Épületszerkezeti Konferencia (BME)                     A 2010-es, hagyományteremtő, Dr. Gábor László építészprofesszor úr születésének 100. évfordulója tiszteletére tartott Első Épületszerkezeti Konferencia után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszéke megrendezte a Második Épületszerkezeti Konferenciát. Téma: az épületfelújítás, az épületszerkezet-felújítás, a fenntartható építés, az építészeti minőség, és a komfortérzet javítása, meglévő épületek rekonstrukciós megoldásai. 

. 

2011.11.10.  Építész Tervezői Nap 2011. (3.) Épületburok koncepció. Építészkonferencia és szakmai továbbképzés. Szervező: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Rendezvényszervező: Artifex Kiadó Kft. Téma: az épületburok, ami az energiatakarékos épületek tervezésében és kivitelezésében alkalmazott fogalom. Az épületburok kifejezi az épületet körülvevő szerkezetek (tető, homlokzat, nyílászáró, padló) egységes tervezésének, kivitelezésének igényét. Csak folyamatos burok képes hőhídmentes, páravédelmi szempontból is megfelelő, jó teljesítményű külső térelhatárolást nyújtani.

. 

2011.10.04.  Az intelligens épülettől az aktívházig. Építészkonferencia és szakmai továbbképzés. Téma: környezettudatos, takarékos, elegáns, intelligens vezérlésű, jövőbemutató épületek tervezése és kivitelezése. Rendezvényszervező: Artifex Kiadó Kft. Szakmai szervező: Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Magasépítési Tanszék (volt Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola).   

. 

2011.09.15.  Építész Tervezői Nap 2011. (2.) Épületklimatológia. Építészkonferencia és szakmai továbbképzés. Szervező: Artifex és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék. Témák: hőszigetelés lent és fent, új Austrotherm hőszigetelő anyagok, hőveszteség csökkentése szálas hőszigeteléssel, passzív energetikai technikák, jőbőbemutató hőszigetelési megoldások, klímatudatos épületburok, hővisszanyerős lakótérszellőzési rendszerek.

. 

2011.06.02.  Építész Tervezői Nap 2011. (1.) Épületszerkezettani építészkonferencia és szakmai továbbképzés. Szervező: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Rendezvényszervező: Artifex Kiadó Kft. Témák: betonnal a nedvességhatások ellen, vakolatok és a nedvesség, vízelvezetés minden szinten, műanyaglemez szigetelések, új bitumenes szigetelőlemezek és anyagok, magastetős alátétlemezek.

. 

2011.05.17.  Öko Logikus Építészet 2011 - Építészkonferencia és szakmai továbbképzés. Szervező: Artifex Kft. Szakmai szervező: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék. Témák: környezettudatos építés, környezetbarát, energiahatékony külső felszerkezetek, új energiahatékony megoldások a homlokzati hőszigetelésekben, energiatudatos építés, az energiahatékony kéményrendszer, gyakorlati megoldások az energiatakarékos és környezettudatos építészetben (tervezésben és kivitelezésben), fenntartható építészet passzívház-technológiával, energiatakarékos, vagy akár energiát termelő tetők, a támákhoz kapcsolódó hőszigetelési, akusztikai és tűzvédelmi vonatkozások.

. 

2011.05.12.  Tető Akadémia 2011. Építészkonferencia és szakmai továbbképzés. Szervező: Graphisoft és a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar.

. 

2010.11.25.  Első Épületszerkerzeti Konferencia (BME) Dr. Gábor László építészprofesszor úr születésének 100. évfordulója tiszteletére szervezte a Budapesti Műszaki és Gazadaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszéke. Témák: energetika, passzívházak, környezettudatos tervezés és kivitelezés, újszerű szerkezeti megoldások.

. 

2010.11.11.  Építész Tervezői Nap 2010. Építészkonferencia és szakmai továbbképzés. Szervező: Artifex és a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar.

. 

2010.09.24.  Passzívházak, aktívházak, könnyűszerkezetes épületek, szárazépítési szakmai ismeretek. Építészkonferencia és szakmai továbbképzés. Szervezők: BME, ÉVOSZ és a Magyar Téglás Szövetség.

. 

2010.06.02.  Szárazépítő Konferencia 2010. Építész szakmai továbbképzés. Szervezők: Budapesti Műszaki Egyetem Magasépítési Tanszék, és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége.

. 

2010.04.21.  Tető Akadémia 2010. Építészkonferencia és szakmai továbbképzés. Szervező: Graphisoft és a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar.

. 

2009.11.27.  Felelős Műszaki Vezetői és Építési Műszaki Ellenőri szakmai továbbképzés. Témák: építőipari szakmai, valamint építésügyi jogi és gazdasági ismeretek. Szervező: Magyar Mérnöki Kamara (MMK).

. 

2009.10.16.  Készház Konferencia 2009. Építész szakmai továbbképzés. Szervező: Budapesti Műszaki Egyetem Építéskivitelezési Tanszék és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ).

. 

2008.11.20.  Felelős Műszaki Vezetői és Építési Műszaki Ellenőri szakmai továbbképzés. Szervező: Budapesti Műszaki Egyetem és az ÉVOSZ.

. 

2008.10.31.  Építőipari magasépítési munkavédelmi munkabiztonsági szakmai továbbképzés. Szervező: Magyar Mérnöki Kamara és a Terc.

. 

2008.04.29.  Építész szakmai és építésügyi jogi, valamint gazdasági továbbképzés. Szervező: Építész Továbbképző Kht.

. 

2007.10.12.  Részvétel szakmai tanfolyamon. Szervező: Terc Kft., Bp. Építőipari vállalkozói számítógépes programrendszer alkalmazásának elméleti és gyakorlati (felhasználói szintű) oktatása + gyakorlat.

. 


. 

. 

Online kapcsolatfelvétel 

.

. 

Kapcsolatfelvétel

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám *:
Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

. 

. 

Ajánlatkérés

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám *:
Ajánlatot kérnék a következőre *:


Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

. 

. 

Kérdőív

Kérem, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével segítse a munkámat! Köszönöm!

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám:
Hogyan talált rám?:
Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

. 

.