Tuba Építész Iroda | Tervezés - Szakértés - Kivitelezés

Alapítva: 1982 | Építésügy, építési jog, építészet, épület statika, építőipar, szakipar

Elérhetőségek

.

.

Tuba Építész Iroda

+36307372009

tubaepiteszmester@gmail.com

Tuba Építészmester Kft.

.

.

Szakmai működési terület:

Budapest és Pest vármegye

.

.

Id. Tuba Imre   (1947 - 2020)

okl. építész építőmester,

óraadó építésztanár,

építész vezető tervező,

épületingatlan vezető szakértő,

építészmérnök műszaki ellenőr,

építőipari felelős műszaki vezető,

regisztrált építőipari kivitelező

.

.

Ifj. Tuba Imre

igazgató,

okl. mérnök

.

.

Dr. Hodosy Tanácsadó Kft.

drhodosykft@gmail.com

ingatlan és építési jog

.

Műszaki ellenőrzés

. 

Építési Műszaki Ellenőrzés

 

Az építési műszaki ellenőr az építtető (megbízó) képviselője, feladata elsősorban az építtető (megbízó) érdekeinek, igényeinek, akaratának a képviselete és érvényesítése, illetve ennek keretében mindaz, amire a megbízási szerződése kiterjed.

Az építési műszaki ellenőr a garancia az építtető (megbízó) számára, hogy az építkezés (az építési beruházás, a projekt) műszakilag (szakmailag) és gazdaságilag (pénzügyileg) is jól megvalósuljon.

Eredményes koordinációval az építési műszaki ellenőr biztosítja az építkezés (az építési beruházás, a projekt) teljes időszakában a szervezett, átlátható, nyomon követhető munkavégzést,

valamint az építési műszaki ellenőr által vezetett pontos adminisztráció elengedhetelenül szükséges eleme az esetleges későbbi (például a vitatott esetekben szükséges) bizonyítási eljárásoknak.

 

Az építési műszaki ellenőr legfontosabb feladatai:

a jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott (pecsétes) építészeti műszaki tervdokumentáció, valamint a kiviteli (műszaki megvalósítási) terv alapján az építési kivitelezési tevékenység ellenőrzése;

a kitűzés helyességének, a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének az ellenőrzése;

a hatósági engedélyek, a hatósági előírások, a határidők és a minőségi előírások, valamint a különféle kapcsolódó szerződések megtartásának a folyamatos ellenőrzése;

az építési napló külön jogszabályban meghatározottak szerinti ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetve észrevételezése, a hibák, hiányosságok, eltérések építési naplóba történő feltüntetése;

a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése, az eltakarás előtt az aktuális állapotról fényképdokumentáció készítése;

a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések megfelelőség igazolása meglétének ellenőrzése;

a műszaki (szakmai), illetve gazdasági (pénzügyi) szükségszerűségből indokolt esetleges tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető (megbízó) részére;

az átadás - átvételi eljárásban való részvétel, közreműködés az esetleges hibalista és hiányjegyzék összeállításában;

a költségfelügyelet, a számlázás mértékének és jogosságának az ellenőrzése, felügyelete, a számlaigazolás;

az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban.

 

Mindezen szakmai feladatok korrekt ellátásához természetesen az is szükséges, hogy az építési műszaki ellenőr rendszeresen látogassa az építkezés helyszínét;

az építkezésen tartott helyszíni szemlék alkalmával folyamatosan ellenőrizze (egyebek mellett) a következőket:

a beszerzett termékek, és az elvégzett munkák minőségére vonatkozó előírások betartását;

az építkezésen dolgozó munkaerő adott feladat ellátásához szükséges képzettségének a meglétét;

a munkavédelmi, a munkabiztonsági, az építésügyi és egyéb kapcsolódó jogszabályok, szabványok, előírások és technológiai utasítások, általában a technológiai fegyelem betartását;

a műszaki dokumentálás meglétét, annak megfelelőségét, az építési anyagok, termékek, berendezések stb. átvételi bizonylatait, a csomagolást, az azonosíthatóságot.

Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapítása esetén köteles azt az építtető (a megbízó) vagy annak megbízottja (a kijelölt kapcsolattartója) tudomására hozni.

Súlyos vagy jelentős kárt okozó építőipari kivitelezési hiba esetén az építési kivitelezési tevékenység leállításával kapcsolatos szükséges intézkedéseket az építési műszaki ellenőr köteles megtenni.

 

Az építési műszaki ellenőr felkérésével, megbízásával az építtető (megbízó) a többi között pénzt is takaríthat meg.

Mert az ily módon igénybe vett műszaki (szakmai) és gazdasági (pénzügyi) felügyelet mellett az építőipari kivitelezés minősége, illetve annak minőségi hiányai okán nem kell majd később különféle javítással, átalakítással foglalkozni.

Amely azon túl, hogy kényelmetlen és időt rabló dolog, még számottevően többe is kerül, mint az építési műszaki ellenőr rendszeres felügyelete mellett, műszaki és gazdasági szempontból is egyaránt, úgymond elsőre jól megvalósítani az épületet.

. 


. 

Építész Projektmenedzsment

és

Építési Műszaki Ellenőrzés

 

Az építész projektmenedzsment és építési műszaki ellenőrzés (építkezés teljes körű lebonyolítás) az ingatlanfejlesztés, az építés kivitelezési beruházás, a projekt, azaz az épület megvalósításával összefüggő teljes körű feladatok:

előkészítése, tervezése, szervezése, összehangolása, valamint az építőipari (generál) kivitelezés szakmai felügyelete, illetve műszaki (szakmai) és gazdasági (pénzügyi) ellenőrzése.

Az építész projektmenedzsment és építési műszaki ellenőrzés az építész építőmester generál koordinátor, azaz az építész projektmenedzser által egy kézben tartott komplex szakmai tevékenység,

amely felöleli az építkezés elképzelésétől, az építési ötlet megszületésétől az elkészült épületbe történő beköltözésig, a használatbavételi engedély megszerzéséig tartó teljes időszakot.

Az építész projektmenedzser - építési műszaki ellenőr az építkezés lebonyolításának az irányítója mint építész építőmester generál koordinátor.

Az építész projektmenedzser és komplex építési műszaki ellenőr mint építész építőmester generál koordinátor felelős az adott projekt, illetve az ingatlanfejlesztés, az építés kivitelezési beruházás, az épület:

jóváhagyott és engedélyezett terv szerinti, magas szakmai színvonalon, a lehető legjobb minőségben, a határidő pontos betartásával, a megállapított költségkereten belül, a legrövidebb idő alatt, megelégedésre történő megvalósításáért.

 

Az építész projektmenedzser és építési műszaki ellenőr által ellátandó szakmai feladatok (a teljesség igénye nélkül):

az építtető (megrendelő) igényeinek és a lehetőségeknek a teljes körű feltérképezése a személyes egyeztetések alkalmával;

az előkészítő szakasz folyamán:

a feladat-meghatározások, az építési program, az előzetes költségbecslések összeállításának a felügyelete;

közreműködés a megfelelő építési telek kiválasztásában, a telek építkezésre való alkalmasságának a megvizsgálásában;

közreműködés a tervezési program összeállításában, szakmai véleményezés, személyes konzultációk, egyeztetések lefolytatása;

a tervezői munka felügyelete az összes tervezési fázisban, terv-véleményezés, terv-észrevételezés szakmánként, a rendszeres kapcsolódó konzultációk, egyeztetések lefolytatása a tervezésben érintettekkel;

a vonatkozó szükséges meghatalmazások birtokában a közműegyeztetések lefolytatása, a szakmai felügyelet, illetve az építtető (megrendelő) képviseletének ellátása az engedélyek beszerzése során;

az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetése;

a kiviteli (műszaki megvalósítási) tervek elkészíttetése;

az optimális kivitelezői versenyeztetési konstrukció megválasztását követően az ajánlatkérési felhívás dokumentáció összeállításának a felügyelete;

indokolt esetben az előmínősítési eljárás lefolytatása, az építőipari kivitelező vállalkozói ajánlatok bekérése, a kivitelezői versenyeztetés lebonyolítása;

az építőipari vállalkozó kivitelezői ajánlatok felülvizsgálata, szakmai kiértékeléssel alátámasztott döntés előkészítő anyag összeállítása a legkorrektebb kivitelezői ajánlat / ajánlatok kiválasztásához;

az esetlegesen szükségessé váló áralku tárgyalások lefolytatása a szakmai színvonal és a minőség csökkenése nélkül;

az építőipari kivitelező vállalkozói szerződés-tervezetek felülvizsgálata, észrevételezése;

a nyertes építőipari kivitelező vállalkozóval / vállalkozókkal megkötendő szerződések véglegesítésében történő közreműködés;

a vonatkozó szükséges meghatalmazások birtokában a kapcsolódó hatósági és szakhatósági ügyintézés, kapcsolattartás, a hatósági és szakhatósági szemlék előkészítése és megszervezése;

a megvalósítási szakasz folyamán:

építőipari generál kivitelezői, az építőipari szakkivitelezői tevékenységek koordinálása, műszaki (szakmai) és gazdasági (pénzügyi) felügyelete, folyamatos nyomonkövetése;

a dokumentálási feladatok ellátása, például: az aktuális állapotrögzítő fényképdokumentáció rendszeres elkészítése;

a különböző építőipari kivitelezési, építési, szerelési munkák szétosztásának és ütemezésének a rendszeres figyelemmel kísérése, a különböző szakmai tevékenységek összehangolása;

az építőipari kivitelezés időbeliségének az ellenőrzése, az üzemtervek követése, a részteljesítések és végteljesítések felügyelete.

 

Az építkezés lebonyolítása során az építész projektmenedzser a tevékenységéhez kapcsolódóan, illetve azzal összefüggésben a klasszikus építési műszaki ellenőri feladatokat is ellátja:

A teljesség igénye nélkül például:

az építkezés (a projekt) teljes folyamata során a műszaki tartalom szakmai felügyelete, és annak mennyiségi és minőségi ellenőrzése;

az építési napló külön jogszabály szerinti ellenőrzése, az építési naplóba tett bejegyzések és a kapcsolódó jegyzőkönyvek észrevételezése, illetve ellenjegzése, a hibák, hiányosságok, eltérések, észrevételek építési naplóba történő feltüntetése;

a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése, illetve az eltakarás előtt az aktuális állapotot rögzítő fényképdokumentáció elkészítése;

a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések minőségtanúsítási dokumentumainak meglétének az ellenőrzése;

az építkezés (a projekt) gazdasági (pénzügyi) ellenőrzése, költségfelügyelet, az elszámolások, a költségek, a részteljesítések, a számlák ellenőrzése, valamint a számlaigazolások;

az átadás - átvételi eljárás lebonyolításában való közreműködés az építtető (megrendelő) képviseletében;

közreműködés az esetleges hibalista és hiányjegyzék összeállításában;

közreműködés a használatbavételi engedély beszerzésében.

 

Természetesen a fentiekben részletezett szakmai szolgáltatási tevékenységek nem csak teljes egészében, hanem az egyedi igényeknek és a lehetőségeknek leginkább megfelelő módon, akár tetszés szerint kiválasztott részekre bontva is igénybe vehetők.

 

Jó egészséget kívánva,

Tisztelettel üdvözli:

Tuba Imre

okl. építész építőmester, ingatlanszakember

Tuba Építész Iroda

. 

. 


.

. 

Online kapcsolatfelvétel

. 

. 

Kapcsolatfelvétel

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám *:
Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

. 

. 

Ajánlatkérés

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám *:
Ajánlatot kérnék a következőre *:


Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

. 

. 

Kérdőív

Kérem, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével segítse a munkámat! Köszönöm!

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám:
Hogyan talált rám?:
Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

. 

.