Tuba Építész Iroda | Tervezés - Szakértés - Kivitelezés

Alapítva: 1982 | Építésügy, építési jog, építészet, épület statika, építőipar, szakipar

Elérhetőségek

.

.

Tuba Építész Iroda

+36307372009

tubaepiteszmester@gmail.com

Tuba Építészmester Kft.

.

.

Szakmai működési terület:

Budapest és Pest vármegye

.

.

Id. Tuba Imre   (1947 - 2020)

okl. építész építőmester,

óraadó építésztanár,

építész vezető tervező,

épületingatlan vezető szakértő,

építészmérnök műszaki ellenőr,

építőipari felelős műszaki vezető,

regisztrált építőipari kivitelező

.

.

Ifj. Tuba Imre

igazgató,

okl. mérnök

.

.

Dr. Hodosy Tanácsadó Kft.

drhodosykft@gmail.com

ingatlan és építési jog

.

Építési hibák

.

Építési Hibák

.

Épülethibák - Épületkárok

.


Tervezési hibák, kivitelezési hibák, épületszerkezeti hibák, épületüzemeltetési hibák stb. építési hibák, épülethibák, épületkárok mérnök (igazságügyi) szakértői vizsgálata, megoldási javaslatok kidolgozása, a kijavítás, helyreállítás tervezése és kivitelezése.

.

Kapcsolódó szakmai szolgáltatási tevékenységek:

 

 • helyszíni szemle keretében előzetes felmérés;
 • személyes egyeztetés, feladattisztázás, a vonatkozó információk megszerzése;
 • előzetes szemrevételezéses épületdiagnosztikai vizsgálat;
 • épület állapot, hibák, károsodások vizuális gyorsvizsgálatú felmérése;
 • állapotrögzítő fényképdokumentáció készítése, az épületről, épületrészről, épületelemről, szerkezetről stb., illetve a megjelent károkról;
 • kapcsolódó adatgyűjtés, a fellelhető dokumentumok, archív anyagok beszerzése;
 • mechanikai sérüléssel nem járó, roncsolásmentes szakértői helyszíni vizsgálatok;
 • a hibák, a károk felderítése;
 • a hibahelyek, a károsodások behatárolása;
 • további helyszíni szemlét, felmérést igénylő szakvizsgálatok ütemezése;
 • diagnosztizáló készülékekkel, mérőműszerekkel végzendő szakértői vizsgálatok;
 • a hibajelenségek, a károsodások meghatározása;
 • a hibák, a károk okainak feltárása;
 • a problémás jelenségeket, elváltozásokat kiváltó okok felderítése;
 • további helyszíni szemlét, felmérést igénylő célzott vizsgálatok ütemezése;
 • indokolt esetben, a szükséges mintavételezési helyek meghatározása;
 • indokolt esetben, a szükséges feltárási helyek kijelölése;
 • kisebb mechanikai sérüléssel járó célvizsgálatok lebonyolítása;
 • roncsolásos sérüléssel járó célvizsgálatok lebonyolítása (a roncsolás foka lehet: igen csekély, csekély, erős, nagyon erős);
 • feltárással járó célvizsgálatok lebonyolítása (takart szerkezetek esetén);
 • mintavételezés lebonyolítása;
 • célirányos műszeres szakvizsgálatok elvégzése;
 • akkreditált laboratóriumi célvizsgálatok elvégeztetése;
 • a rendelkezésre álló vizsgálati eredmények rendszerbe foglalása, összesítése;
 • a diagnosztikai vizsgálatok eredményei összességének a gyakorlati elemzése;
 • a vonatkozó műszaki jelenségek ok-okozati összefüggéseinek értékelése;
 • a rendelkezésre álló adatok összességének a szakmai kiértékelése;
 • a hibák, a károsodások jellegének meghatározása;
 • a hibák, a károsodások mértékének meghatározása;
 • a hibajelenségek, a károsodások részletes leírása (ismertetése);
 • épület(szerkezet) állapot-meghatározások;
 • épület(szerkezet) állapot-minősítések;
 • indokolt esetben a megfelelő intézkedések meghozatala, például: műemléki épület vagy helyi védelem alatt álló épület esetében, ha az épületnek vagy az épület szerkezeteinek, elemeinek a veszélyeztetettsége szakmailag megállapítható, akkor ez úgynevezett értékmentésre vonatkozó intézkedést igényel;
 • sürgős intézkedési kötelezettség keretében, azonnali (szóbeli és írásbeli) rendelkezések - vészhelyzet, balesetveszély vagy / és életveszély elhárítására;
 • épületingatlan kárfelmérés, előzetes kárbecslés;
 • összefoglaló szakértői értékelés, műszaki diagnózis, szakmai megállapítások;
 • megoldási javaslatok: a kijavításra, a helyreállításra, a hibaelhárításra, a megerősítésre, a felújításra, a rekonstrukcióra, a korszerűsítésre stb.:
 • tervezés: építész és szakági mérnöki tervezés, a kijavítás, a helyreállítás, a felújítás, a rekonstrukció, a korszerűsítés, az átalakítás, az átépítés, a bővítés stb. megtervezése;
 • megvalósítás: építőipari generál kivitelezés vagy szakmánkénti kivitelezés (szakkivitelezés).

. 

Komplex írásbeli szakvélemény dokumentáció: helyszíni vízuális szakértői vizsgálaton, diagnosztizáló készülékkel végzett (roncsolásmentes) műszeres szakvizsgálaton, szükség esetén feltáráson, mintavételen (roncsolásos vizsgálaton), célzott laborvizsgálaton stb. alapuló, átfogó szakmai megoldás(ok) kidolgozása írásbeli szakvélemény  dokumentáció formájában.

Amely a kialakult problémákat okozó hibajelenségeket részletesen körülírva meghatározza, valamint munkanemenkénti részletezéssel, szakszerű és gazdaságos megoldást, illetve megoldásokat javasol az adott építési hiba kijavítására, helyreállítására.

A komplex írásbeli szakvélemény dokumentációhoz, ezirányú megbízói igény esetén, kapcsolódik még egy tételes ajánlati költségvetés is, amely részletes tájékoztatást ad, például: az adott építési hiba kijavításának, helyreállításának várható költségvonzatáról.

.

Jó egészséget kívánva,

Tisztelettel üdvözli:

Id. Tuba Imre

okl. építész építőmester, ingatlanszakember

Tuba Építész Iroda

.

.


.

.

Online kapcsolatfelvétel

.

. 

Kapcsolatfelvétel

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám *:
Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

.

. 

Kérdőív

Kérem, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével segítse a munkámat! Köszönöm!

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám:
Hogyan talált rám?:
Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

.

.