Tuba Építész Iroda | Tervezés - Szakértés - Kivitelezés

Alapítva: 1982 | Építésügy, építési jog, építészet, épület statika, építőipar, szakipar

Elérhetőségek

.

.

Tuba Építész Iroda

+36307372009

tubaepiteszmester@gmail.com

Tuba Építészmester Kft.

.

.

Szakmai működési terület:

Budapest és Pest vármegye

.

.

Id. Tuba Imre   (1947 - 2020)

okl. építész építőmester,

óraadó építésztanár,

építész vezető tervező,

épületingatlan vezető szakértő,

építészmérnök műszaki ellenőr,

építőipari felelős műszaki vezető,

regisztrált építőipari kivitelező

.

.

Ifj. Tuba Imre

igazgató,

okl. mérnök

.

.

Dr. Hodosy Tanácsadó Kft.

drhodosykft@gmail.com

ingatlan és építési jog

.

Felelős Műszaki Vezetés

. 

Felelős Műszaki Vezetés

 

Minden építési (bejelentési) engedély köteles építőipari kivitelezési munka (új építés, felújítás, korszerűsítés, átalakítás, bővítés) csak az építésügyi szakmai névjegyzékben szereplő felelős műszaki vezető irányításával, szakmai felügyeletével végezhető.

Az építkezés megkezdésének az építésügyi hatósághoz / építésfelügyeleti hatósághoz történő bejelentésekor az építtetőnek egy formanyomtatvány kitöltésével / elektronikus úton be kell jelentenie - a többi adat között - az építkezés felelős műszaki vezetőjének (a vonatkozó jogszabályban előírt) adatait is.

A felelős műszaki vezető felelőssége kiterjed arra, hogy a kivitelezendő épület, épületrész az általa irányított szakmunka a jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kiviteli (megvalósítási) terveknek megfelelően folyjék, továbbá arra is, hogy az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírásokat betartsák és a munkálatokat szakszerűen, a szakma szabályait figyelembe véve, jogszerűen végezék.

 

A felelős műszaki vezető legfontosabb feladatai:

az építési munkahely átvétele, az építéshelyszín felelős őrzésének megszervezése és az őrzés folyamatos biztosítása;

az építési napló megnyitása, vezetése, illetve az építési napló vezetésére kijelölt munkatárs által vezetett építési napló ellenőrzése, a szükséges naplóbejegyzések megtétele, az építkezés befejeztével az építési napló lezárása;

az építőipari kivitelezési munkák szakmai irányítása, felügyelete és ellenőrzése, a fővállalkozó - generál kivitelező, az alvállalkozó szakkivitelezők, valamint az épületgépész és épületvillamossági szakági kivitelező vállalkozók munkájának összehangolása, felügyelete és ellenőrzése;

az építésügyi hatósági és szakhatósági engedélyek betartása, azok betartásának az általa irányított építkezésen való ellenőrzése;

az építőipari kivitelezési munkára vonatkozó szakmai és minőségi követelmények, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és más kötelező hatósági előírások betartása, illetve betartásuk ellenőrzése;

a teljes építőipari kivitelezési szakmai munkafolyamat szakszerű megszervezése, az egész építéskivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és munkabiztonsági, az egészségügyi előírások betartása;

a kitűzés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének az ellenőrzése;

a szükséges minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése;

az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és azok szakszerű végrehajtásának az irányítása;

az építőipari kivitelezési tevékenység műszaki terveitől eltérő, nem építési engedély-köteles kivitelezésnek az építési naplóban történő feltüntetése;

az építőipari kivitelezési munkák befejeztével az építési területről való levonulás végrehajtásának a felügyelete és a munkaterület átadása az építtetőnek (megbízónak).

A használatbavételi dokumentáció összeállításakor a felelős műszaki vezető jogszabályban meghatározott nyilatkozatban igazoja, aláírásával szavatolja az épület megfelelőségét, hogy az építőipari kivitelezési munkákat az építési engedélynek és a terveknek megfelelően, szakszerűen végezték és az épület rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

Ha az építési munkát az építési engedélytől, valamint a tervtől eltérően végezték, de az eltérés nem minősül építési engedélyhez kötött munkának, a felelős műszaki vezető eltérést elismerő nyilatkozatot, valamint szükség szerint eltérést ábrázoló állapottervet készít.

A felelős műszaki vezető az építőipari kivitelezés teljes időszakában együttműködik az építtetővel (megbízóval), vagy annak helyszíni képviselőjével (építési műszaki ellenőr), a tervezővel (a tervezői művezetést végzővel), az alvállalkozó kivitelező vállalkozók felelős műszaki vezetőivel, az épületgépész és épületvillamossági szakági kivitelező vállalkozók szakági (épületgépész és épületvillamossági szakági) felelős műszaki vezetőivel.

Ez nem csak jogszabályi kötelezettség, hanem az eredményes munkavégzés egyik alapvető szakmai feltétele is.

. 


. 

Építési Projektvezetés

és

Felelős Műszaki Vezetés

 

Az építési projektvezetés (generál főépítésvezetés) és felelős műszaki vezetés szakmai tevékenység igénybevétele akkor ajánlott, ha egy magánszemély építtető az építkezését, illetve egy fővállalkozó cég az építőipari beruházását nem egy építőipari generál kivitelezővel kívánja megvalósítani (amely az építéskivitelezés mellett szükségszerűen az építési projektvezetést is ellátja, díjazás ellenében), hanem az építőipari kivitelezési munkákat külön - külön szakkivitelező vállalkozókkal kívánja elvégeztetni.

Például az építőmesteri munkák, az épületszakipari munkák, az épületgépészeti munkák és az épületvillamossági munkák elvégzésére egyenként kíván szerződni a szakkivitelező vállalkozó cégekkel a magánszemély építtető, illetve a fővállalkozó cég. 

Az építési projektvezetői (generál főépítésvezetői) és felelős műszaki vezetői szakmai tevékenység az építkezés megkezdésétől a használatbavételi engedély megszerzéséig minden, az építési projekttel, az építkezési beruházással összefüggő feladatot tartalmaz, teljes körű lebonyolítással - egy kézben összefogva.  

Az építési projektvezető (generál főépítésvezető) elsőszámú fő feladata az építési projekt eredményességének a biztosítása, az építési projekt sikeres megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési, szervezési, ütemezési, összehangolási, irányítási, folyamatos nyomonkövetési és ellenőrzési tevékenységek szakszerű ellátása.

Annak a biztosítása, hogy az építési projektben együttműködők tevékenysége összehangolt, előre megtervezett és minden szereplő részére előkészített program szerint történjen, a terveknek és a tényeknek megfelelően rendszeresen, naprakészen dokumentálva. 

 

Az építési projektvezető és felelős műszaki vezető (aki a generál főépítésvezetői feladatot is ellátja) néhány jellemző feladata:

az építtetői (megbízói) igények ismeretében szakmai javaslattételekkel közreműködés a kiviteli (műszaki megvalósítási) tervdokumentáció elkészíttetésében;

az elkészült tervek felülvizsgálata, a részletes tervészrevételezés elvégzése;

közreműködés az építési projektben résztvevők kiválasztásában, közreműködés a kivitelezői ajánlatok bekérésében és felülvizsgálatában, elbírálásában;

aktív részvétel a (beszállítókkal, vállalkozókkal, alvállalkozókkal) lefolytatandó tárgyalásokban;

a szerződéstervezetek felülvizsgálata, észrevételezése, részvétel a megkötendő szerződések előkészítésében és véglegesítésében, a szerződések mellékletét képező dokumentumok (pénzügyi terv, időterv, költségterv stb.) elkészíttetése;

az építési projektben közreműködők tevékenységének tervezése, megszervezése, összehangolása, ütemezése, a feladatok szétosztása, az építési projekt folyamatos nyomonkövetése, a kölönböző tevékenységek koordinálása, felügyelete, szakmai irányítása, műszaki és gazdasági ellenőrzése;

a terveknek és a tényeknek megfelelő rendszeres dokumentálása, rendszeresen állapotrögzítő fényképdokumentációk készítése, valamint a (fent már részletezett) felelős műszaki vezetői szakmai tevékenységek ellátása.

 

Természetesen a fentiekben részletezett szakmai szolgáltatási tevékenységek nem csak teljes egészében, hanem az egyedi igényeknek és a lehetőségeknek leginkább megfelelő módon, akár tetszés szerint kiválasztott részekre bontva is igénybe vehetők.

 

Jó egészséget kívánva,

Tisztelettel üdvözli:

Tuba Imre

okl. építész építőmester, ingatlanszakember

Tuba Építész Iroda

. 

. 


. 

. 

Online kapcsolatfelvétel 

. 

. 

Kapcsolatfelvétel

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám *:
Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

. 

. 

Ajánlatkérés

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám *:
Ajánlatot kérnék a következőre *:


Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

. 

. 

Kérdőív

Kérem, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével segítse a munkámat! Köszönöm!

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám:
Hogyan talált rám?:
Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

. 

.