TUBA IMRE okl. építész építőmester, ingatlanszakember

Tuba Építész Iroda | Építésügy, építészet, statika, energetika, építőipar, ingatlan, jog

Elérhetőségek

.

Tuba Építész Iroda

Telefon: 06-20-385-62-40

Telefon: 06-20-514-07-86

E-mail: tubaepitesziroda@gmail.com

.

.

Tuba Imre

okl. építész építőmester,

óraadó építésztanár,

bejegyzett ingatlanszakember,

épületingatlan vezető szakértő,

építésügyi szaktanácsadó,

irányító építész generál tervező,

építkezési beruházás lebonyolító,

építész műszaki ellenőr,

építész felelős műszaki vezető,

regisztrált építőipari kivitelező,

.                                                     

Mobiltelefon: 06-20-514-07-86

.

E-mail: tubaimre@tubaimre.hu

E-mail: tubaepitesziroda@gmail.com

.

Hivatalos Facebook oldal:

www.facebook.com/tubaimreepitesz

Hivatalos Google+ oldal:

www.google.com/+TubaimreHu

Linkedin személyes profil:

http://hu.linkedin.com/in/tubaimre

.

Dr. Makó Klaudia

jogász munkatárs,

ügyvéd, adótanácsadó

.

E-mail: tubaepitesziroda@gmail.com

.

.

Novák Imréné Rózsa

okl. építész üzemmérnök,

építési műszaki ellenőr,

építési felelős műszaki vezető,

ingatlan műszaki állapotfelmérés,

költségvetés készítés

.

E-mail: tubaepitesziroda@gmail.com

.

.

Bokor Péter

okl. építészmérnök,

építész igazságügyi szakértő,

építésügyi műszaki szakértő,

építész vezető tervező,

építési beruházás lebonyolító,

építési műszaki ellenőr,

építési felelős műszaki vezető,

műemléki felelős műszaki vezető,

épület energetikai tanúsító

.

E-mail: tubaepitesziroda@gmail.com

.

.

Vajnai Miklós

építészmérnök,

felelős építésztervező,

tartószerkezeti (statikus) tervező,

építésügyi műszaki szakértő,

építéstechnológiai szakértő,

tartószerkezeti (statikus) szakértő,

épületfizikai szakértő,

épület energetikai tanúsító,

építkezési beruházás lebonyolító,

építési műszaki ellenőr,

építési felelős műszaki vezető

.

E-mail: tubamernokiroda@gmail.com

.

Építésügyi és egyéb kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

2012.05.10.

Kedves Érdeklődő!

Ezúton tisztelettel ajánlom az Ön szíves figyelmébe az alább olvasható az építésügyre vonatkozó és egyéb kapcsolódó fontosabb jogszabályok jegyzékét.

.   

Jogszabályok jegyzéke 

. 

1997. évi LXXVIII. törvény - az épített környezet alakításáról és védelméről (Építési Törvény). Módosította: a 2012. évi II. törvény (Hatályos: 2012.04.15-től).

 

Magyarország Alaptörvénye (2011.04.25.). Hatályos: 2012.01.01-től. 

 

1959. évi IV. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk). Módosította: a 2011. évi CCI. törvény (Hatályos: 2012.01.01-től).

 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény. Módosította: 2011. évi CCI. törvény (Hatályos: 2012.01.01-től).

 

2004. évi CXL. törvény - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket). Módosította: 2011. évi CLXXIX. törvény (Hatályos: 2012.01.01-től).

 

1993. évi XCIII. törvény - a munkavédelemről. Módosította: a 2012. évi II. törvény (Hatályos: 2012.04.15-től).

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet - az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK). Módosította: 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet.

 

158/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet - az építési műszaki ellenőri tevékenységről (a tevékenységet szabályozó alaprendelet). Hatályát vesztette: kivételekkel 2008.01.01. napján, lásd: 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet.

 

51/2000. (VIII. 09.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet - az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról         (a felelős műszaki vezetői tevékenységet szabályozó alaprendelet). Hatályát vesztette: kivételekkel 2008.01.01. napján, lásd: 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet.

 

244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet - az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól. Módosította: 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet.    

 

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésekről. Módosította: 308/2011. (XII. 23). Korm. rendelet.

 

291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet - az építésfelügyeleti tevékenységről. Módosította: 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet.

 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22) ÖTM rendelet. Hatályát vesztette: 2011.10.06., lásd: 28/2011. (IX. 06.) BM rendelet.

 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 28/2011. (IX. 06.) BM rendelet. Módosította: 51/2011. (XII. 20.) BM rendelet.

 

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 59/2011. (XII. 07.) Kormányrendelet.

 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építőipari kivitelezési tevékenységről (Építési Kivitelezési Kódex). Hatályon kívül helyezte az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kiviteli tervdokumentáció tartalmáról szólól 290/2007. (X. 31.) Korm. rendeletet. Módosította: 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet.    

 

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet - a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. Módosította: 41/2011. (X. 14.) NGM rendelet. 

 

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet - az építési munkehelyen és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. Módosította: 27/2010. (XII. 31.) NGM. rendelet.

 

A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

 

A munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról szóló 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet.

 

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet - az épületek energetikai jellemzőinek  meghatározásáról.

 

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet - az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. Módosította: 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 

 

181/2003. (XI. 05.) Korm. rendelet - a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról.

 

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet - az egyes javító - karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról.

 

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet - az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól. Módosította: 118/2008. (V. 08.) korm. rendelet.

 

11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet - az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről.  

 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet. Módosította: 97/2011. (X. 28.) VM rendelet.

 

25/2007. (XII. 18.) PM rendelet - az ingatlanértékelői névjegyzékbe történő felvételről és a névjegyzék vezetéséről. Módosította: 17/2008. (VI. 05.) PM rendelet. Hatályát vesztette: 2009.10.01., lásd: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet.  

. 

.

vissza