TUBA IMRE okl. építész építőmester, ingatlanszakember

Tuba Építész Iroda | Építésügy, építészet, statika, energetika, építőipar, ingatlan, jog

Elérhetőségek

.

Tuba Építész Iroda

Telefon: 06-20-385-62-40

Telefon: 06-20-514-07-86

E-mail: tubaepitesziroda@gmail.com

.

.

Tuba Imre

okl. építész építőmester,

óraadó építésztanár,

bejegyzett ingatlanszakember,

épületingatlan vezető szakértő,

építésügyi szaktanácsadó,

irányító építész generál tervező,

építkezési beruházás lebonyolító,

építész műszaki ellenőr,

építész felelős műszaki vezető,

regisztrált építőipari kivitelező,

.                                                     

Mobiltelefon: 06-20-514-07-86

.

E-mail: tubaimre@tubaimre.hu

E-mail: tubaepitesziroda@gmail.com

.

Hivatalos Facebook oldal:

www.facebook.com/tubaimreepitesz

Hivatalos Google+ oldal:

www.google.com/+TubaimreHu

Linkedin személyes profil:

http://hu.linkedin.com/in/tubaimre

.

Dr. Makó Klaudia

jogász munkatárs,

ügyvéd, adótanácsadó

.

E-mail: tubaepitesziroda@gmail.com

.

.

Novák Imréné Rózsa

okl. építész üzemmérnök,

építési műszaki ellenőr,

építési felelős műszaki vezető,

ingatlan műszaki állapotfelmérés,

költségvetés készítés

.

E-mail: tubaepitesziroda@gmail.com

.

.

Bokor Péter

okl. építészmérnök,

építész igazságügyi szakértő,

építésügyi műszaki szakértő,

építész vezető tervező,

építési beruházás lebonyolító,

építési műszaki ellenőr,

építési felelős műszaki vezető,

műemléki felelős műszaki vezető,

épület energetikai tanúsító

.

E-mail: tubaepitesziroda@gmail.com

.

.

Vajnai Miklós

építészmérnök,

felelős építésztervező,

tartószerkezeti (statikus) tervező,

építésügyi műszaki szakértő,

építéstechnológiai szakértő,

tartószerkezeti (statikus) szakértő,

épületfizikai szakértő,

épület energetikai tanúsító,

építkezési beruházás lebonyolító,

építési műszaki ellenőr,

építési felelős műszaki vezető

.

E-mail: tubamernokiroda@gmail.com

.

Építési hibák

.

Építési Hibák

.

Épülethibák - Épületkárok

.


Tervezési hibák, kivitelezési hibák, épületszerkezeti hibák, épületüzemeltetési hibák stb. építési hibák, épülethibák, épületkárok mérnök (igazságügyi) szakértői vizsgálata, megoldási javaslatok kidolgozása, a kijavítás, helyreállítás tervezése és kivitelezése.

.

Kapcsolódó szakmai szolgáltatási tevékenységek:

 

 • helyszíni szemle keretében előzetes felmérés;
 • személyes egyeztetés, feladattisztázás, a vonatkozó információk megszerzése;
 • előzetes szemrevételezéses épületdiagnosztikai vizsgálat;
 • épület állapot, hibák, károsodások vizuális gyorsvizsgálatú felmérése;
 • állapotrögzítő fényképdokumentáció készítése, az épületről, épületrészről, épületelemről, szerkezetről stb., illetve a megjelent károkról;
 • kapcsolódó adatgyűjtés, a fellelhető dokumentumok, archív anyagok beszerzése;
 • mechanikai sérüléssel nem járó, roncsolásmentes szakértői helyszíni vizsgálatok;
 • a hibák, a károk felderítése;
 • a hibahelyek, a károsodások behatárolása;
 • további helyszíni szemlét, felmérést igénylő szakvizsgálatok ütemezése;
 • diagnosztizáló készülékekkel, mérőműszerekkel végzendő szakértői vizsgálatok;
 • a hibajelenségek, a károsodások meghatározása;
 • a hibák, a károk okainak feltárása;
 • a problémás jelenségeket, elváltozásokat kiváltó okok felderítése;
 • további helyszíni szemlét, felmérést igénylő célzott vizsgálatok ütemezése;
 • indokolt esetben, a szükséges mintavételezési helyek meghatározása;
 • indokolt esetben, a szükséges feltárási helyek kijelölése;
 • kisebb mechanikai sérüléssel járó célvizsgálatok lebonyolítása;
 • roncsolásos sérüléssel járó célvizsgálatok lebonyolítása (a roncsolás foka lehet: igen csekély, csekély, erős, nagyon erős);
 • feltárással járó célvizsgálatok lebonyolítása (takart szerkezetek esetén);
 • mintavételezés lebonyolítása;
 • célirányos műszeres szakvizsgálatok elvégzése;
 • akkreditált laboratóriumi célvizsgálatok elvégeztetése;
 • a rendelkezésre álló vizsgálati eredmények rendszerbe foglalása, összesítése;
 • a diagnosztikai vizsgálatok eredményei összességének a gyakorlati elemzése;
 • a vonatkozó műszaki jelenségek ok-okozati összefüggéseinek értékelése;
 • a rendelkezésre álló adatok összességének a szakmai kiértékelése;
 • a hibák, a károsodások jellegének meghatározása;
 • a hibák, a károsodások mértékének meghatározása;
 • a hibajelenségek, a károsodások részletes leírása (ismertetése);
 • épület(szerkezet) állapot-meghatározások;
 • épület(szerkezet) állapot-minősítések;
 • indokolt esetben a megfelelő intézkedések meghozatala, például: műemléki épület vagy helyi védelem alatt álló épület esetében, ha az épületnek vagy az épület szerkezeteinek, elemeinek a veszélyeztetettsége szakmailag megállapítható, akkor ez úgynevezett értékmentésre vonatkozó intézkedést igényel;
 • sürgős intézkedési kötelezettség keretében, azonnali (szóbeli és írásbeli) rendelkezések - vészhelyzet, balesetveszély vagy / és életveszély elhárítására;
 • épületingatlan kárfelmérés, előzetes kárbecslés;
 • összefoglaló szakértői értékelés, műszaki diagnózis, szakmai megállapítások;
 • megoldási javaslatok: a kijavításra, a helyreállításra, a hibaelhárításra, a megerősítésre, a felújításra, a rekonstrukcióra, a korszerűsítésre stb.:
 • tervezés: építész és szakági mérnöki tervezés, a kijavítás, a helyreállítás, a felújítás, a rekonstrukció, a korszerűsítés, az átalakítás, az átépítés, a bővítés stb. megtervezése;
 • megvalósítás: építőipari generál kivitelezés vagy szakmánkénti kivitelezés (szakkivitelezés).

. 

Komplex írásbeli szakvélemény dokumentáció: helyszíni vízuális szakértői vizsgálaton, diagnosztizáló készülékkel végzett (roncsolásmentes) műszeres szakvizsgálaton, szükség esetén feltáráson, mintavételen (roncsolásos vizsgálaton), célzott laborvizsgálaton stb. alapuló, átfogó szakmai megoldás(ok) kidolgozása írásbeli szakvélemény  dokumentáció formájában.

Amely a kialakult problémákat okozó hibajelenségeket részletesen körülírva meghatározza, valamint munkanemenkénti részletezéssel, szakszerű és gazdaságos megoldást, illetve megoldásokat javasol az adott építési hiba kijavítására, helyreállítására.

A komplex írásbeli szakvélemény dokumentációhoz, ezirányú megbízói igény esetén, kapcsolódik még egy tételes ajánlati költségvetés is, amely részletes tájékoztatást ad, például: az adott építési hiba kijavításának, helyreállításának várható költségvonzatáról.

.

Jó egészséget kívánva,

Tisztelettel üdvözli:

Tuba Imre

okl. építész építőmester, ingatlanszakember

Tuba Építész Iroda

.

.


.

.

Online kapcsolatfelvétel

.

. 

Kapcsolatfelvétel

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám *:
Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

.

. 

Kérdőív

Kérem, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével segítse a munkámat! Köszönöm!

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám:
Hogyan talált rám?:
Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

.

.